Uvod - Predstavitvene strani Odbora vlagateljev v vzajemne sklade Proficie Dadas

Predstavitvene strani so v prvi vrsti namenjene vlagateljem v vzajemne sklade Proficie Dadas, ki so bili oškodovani med dogodki, ki so se zvrstili na trgu vrednostnih papirjev v letu 1996. Glavni cilji uvedbe teh strani so zato sledeči:

- Informiranje vlagateljev o poteku tožbe proti državi RS in Agenciji za trg vrednostnih papirjev,

- Informiranje vlagateljev o poteku stečajnega postopka Poslovnega sistema Dadas,

- Informiranje vlagateljev o poteku Parlamentarne preiskave,

- Informiranje širše javnosti o problematiki v zvezi z dogodki na trgu vrednostnih papirjev v letu 1996,

- Vzpostavitev protiuteži enostranskemu ter subjektivnemu in večinoma nekorektnemu prikazovanju te problematike s strani medijev.

Strani pripravlja in posodablja Odbor vlagateljev v vzajemne sklade Proficie Dadas, ki je neprofitno združenje, ustanovljeno s strani oškodovanih vlagateljev.