Tožba vlagateljev proti državi RS in Agenciji za trg vrednostnih papirjev

Po mnenju pravnih in ekonomskih strokovnjakov so ravnanje in ukrepi Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) v obdobju od 1995 - 1997 v mnogih pogledih v nasprotju z zakonodajo, ki opredeljuje poslovanje z vzajemnimi skladi in pristojnosti Agencije za trg vrednostnih papirjev (ZTVP-Zakon o trgu vrednostnih papirjev, ZISDU-zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje). Agencija za trg vrednostnih papirjev kot državna institucija je po mnenju tožnikov neposredno odgovorna za nastalo materialno škodo vlagateljev v vzajemne sklade DZU Proficie Dadas. 

Skupina 1137-ih vlagateljev je zato 18. 5. 1999 vložila tožbo in odškodninski zahtevek proti državi RS in Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zaradi nezakonitih dejanj slednje. 

Ker so bile z dejanji Agencije kršene tudi človekove pravice vlagateljev, je gradivo pripravljeno tako, da bi se v primeru zavrnitve tožbe na slovenskih sodiščih (od okrožnega preko vrhovnega do ustavnega) lahko pritožili na Evropsko sodišče v Strassbourgu.

 

Splošni podatki o tožbi:

Tožeče stranke:

1137 vlagateljev v vzajemne sklade PD

Toženi stranki:

1. Država RS in 
2. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) 

Pristojno sodišče:

Okrožno sodišče v Ljubljani

Zatopnik tožeče stranke - vlagateljev:

Odvetniška družba Čeferin o.p. 

Zastopnik Agencije za trg vrednostnih papirjev:

Odvetniška družba Zdolšek Stojan & Barbka

Zastopnik države RS: 

Državno pravobranilstvo RS