Stečajni postopek poslovnega sistema Dadas

Terjatve vseh 1358 upnikov, ki so odvetniku Eriku Kralju poslali pooblastilo za zastopanje in ki so to storili pravočasno, je sodišče v celoti priznalo. 34 zamudnikov je napotilo na pravdo, ki jo morajo vložiti sami. Po prepričanju odvetnika je stečajni upravitelj vložil premalo truda v iskanje premoženja v obliki vložkov Dadasa v povezane družbe. Smatral je, da je njegov zaključek o zanemarljivosti premoženja prehiter in upnikom ne more ustrezati. Zato smo zahtevali ustanovitev upniškega odbora.

Sodišče je našo zahtevo sprejelo in 12. 1. 2001 sklicalo prvo sejo upniškega odbora. V njem sta dva naša vlagatelja, eden od njih predseduje odboru in je hkrati tudi član našega odbora vlagateljev. Tretji član je odvetnik, ki zastopa Petrol. Petrol se je vključil na naše vabilo, mi pa utemeljujemo, da je Agencija uničevala tudi takratno državno premoženje. Upniški odbor bo pregledal, kaj se je zgodilo s premoženjem PS Dadas in preveril njegove vložke v drugih podjetjih.