Odbor vlagateljev v vzajemne sklade Proficie Dadas

Odbor vlagateljev v vzajemne sklade Proficie Dadas je osrednje koordinacijsko telo, ki usklajuje vse aktivnosti za reševanje premoženja in ugotavljanje dogajanja na trgu vrednostnih papirjev v letih 1995 -1997. Je prostovoljno in neprofitno združenje, ki so ga v letu 1996 ustanovili oškodovani vlagatelji v vzajemne sklade Proficie Dadas. Odbor vlagateljev je raziskoval vzroke za nastale razmere na trgu vrednostnih papirjev v letu 1996 in posledično materialno oškodovanje vlagateljev v vzajemne sklade Proficie Dadas. Glavni namen delovanja odbora je iskanje rešitve za nastalo situacijo ter iskanje odgovornosti vseh udeleženih dejavnikov (Poslovnega sistema Dadas, Proficie Dadas, države RS in Agencije za trg vrednostnih papirjev - ATVP). V smislu raziskovanja odgovornosti so člani odbora med drugim sprožili Parlamentarno preiskavo, katere končno poročilo sicer ni dalo konkretnega odgovora o krivdi države RS in Agencije za trg vrednostnih papirjev, vendar pa so se med potekom preiskave razkrile mnoge podrobnosti, ki so bile ključnega pomena za razumevanje situacije.

V letu 1999 se je skupina vlagateljev odločila vložiti odškodninsko tožbo proti državi RS in Agenciji za trg vrednostnih papirjev. V ta namen je bil osnovan nov ''Iniciativni odbor'', v katerem so sodelovali nekateri vlagatelji ter nekaj članov prvotnega odbora vlagateljev. Iniciativni odbor vlagateljev je organiziral odškodninsko tožbo, v kateri sodeluje 1108 vlagateljev v vzajemne sklade Proficie Dadas. Vlagatelje v tožbi zastopa Odvetniška pisarna Čeferin. 

Pri delu prvotnega odbora vlagateljev je prišlo v letu 1999 do zastoja zaradi razlik članov v pogledu na strategijo in taktiko dela. Zato je bil marca 2000 zamenjan predsednik odbora in vrsta neaktivnih članov. S tem so bili ustvarjeni pogoji za normalno delo. V letu 2000 je prišlo tudi do združitve prvotnega Odbora vlagateljev in Iniciativnega odbora. 

Odbor vlagateljev je v letu 2000 organiziral skupinsko prijavo terjatev pri stečajnem postopku Poslovnega sistema Dadas, ni pa sprožil samega stečajnega postopka.